FESTIVAL KHỞI NGHIỆP 2022: Thúc đẩy mạnh mẽ Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia

Video - cách đây 4 tháng

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương khẳng định: Ban Kinh tế Trung ương cam kết đồng hành hỗ trợ Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia

Tác giả: BẢO LOAN