FESTIVAL KHỞI NGHIỆP 2022: Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tạo tác động xã hội

Video - cách đây 4 tháng

Bà Caitlin Wiesen: UNDP và dự án Youth Co: Lab tự hào được hợp tác với VCCI để hỗ trợ Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia về thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới toàn diện SDGs.

Tác giả: BẢO LOAN