Giải bài toán quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

Video - cách đây 2 tuần

Ông Hideki Wada nhận định: Ý thức của người dân Việt Nam khá cao so với các quốc gia khác, tuy vậy, vấn đề quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải nhắc tới.

Tác giả: BẢO LOAN