Giải ngân 700 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023

Video - cách đây 9 tháng

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, tổ công tác… chúng ta sẽ nỗ lực để cố gắng giải ngân cao nhất số vốn 700 nghìn tỷ

Tác giả: BẢO LOAN