Giải pháp nào "hạ nhiệt" được đà tăng của thị trường hàng hóa?

Video - cách đây 4 tháng

Theo chuyên gia Vũ Vinh Phú, cần có những giải pháp thiết thực để hạn chế việc giá cả tăng vô lý những tháng gần đây, tránh ảnh hưởng tới doanh nghiệp, đời sống người tiêu dùng và xã hội.

Tác giả: BẢO LOAN