Doanh nghiệp dệt may thích ứng thế nào trước bất ổn thị trường?

Video - cách đây 6 tháng

Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia làm may mặc xuất khẩu đều có tín hiệu giảm sút về các đơn hàng, doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam đang thích ứng ra sao?

Tác giả: LƯU QUỲNH - BẢO LOAN