GIẢM CHI PHÍ ĐỂ DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI: Chính sách tài khoá hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế

Video - cách đây 1 tháng

Tại Diễn đàn “Hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh”, đánh giá về các chính sách tài khoá để hỗ trợ doanh nghiệp, TS. Cấn Văn Lực nhận định vẫn còn nhiều hạn chế.

Tác giả: BẢO LOAN