GIẢM CHI PHÍ ĐỂ DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI: Còn gánh nặng thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành!

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 tháng

Tại Diễn đàn “Hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh”, ông Đậu Anh Tuấn cho biết: Gánh nặng tuân thủ thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành tại các DN hiện còn khá lớn.

Tác giả: BẢO LOAN