Hà Nội điều chỉnh giấy đi đường: Nhanh nhưng chưa triệt để

Chính trị - Xã hội - cách đây 5 tháng

Luật sư Nguyễn Danh Huế nhấn mạnh: Đây là hành động rất đáng hoan nghênh, thể hiện tinh thần cầu thị của chính quyền UBND TP Hà Nội đối với những phản ánh, những bức xúc của người dân.

Tác giả: MINH CHÂU