Hai kịch bản phòng, chống COVID-19 trong thời gian tới

Chính trị - Xã hội - cách đây 11 tháng

Bộ Y tế đánh giá dịch COVID-19 tại Việt Nam cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Với các cơ sở khoa học từ WHO, ngành y tế đã đưa ra hai kịch bản về diễn tiến dịch COVID-19 có thể xảy ra.

Tác giả: MINH CHÂU