Hải Phòng: Gỡ “nút thắt” để du lịch bứt phá

Video - cách đây 3 tháng

Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, tháo “nút thắt” về chính sách cho các dự án đầu tư du lịch là những giải pháp được đưa ra để du lịch Hải Phòng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng.

Tác giả: HẢI NGÂN - LÊ LINH