Hanel PT - Nỗ lực nâng giá trị xuất nhập khẩu Việt Nam

Video - cách đây 2 tháng

Với 22 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ, tiếp cận những thành tựu khoa học của thế giới, Hanel PT vẫn không ngừng phấn đấu để nâng giá trị xuất nhập khẩu cho quốc gia.

Tác giả: LÊ HOA - BẢO LOAN