60 NĂM VCCI: Doanh nghiệp vững mạnh, Quốc gia thịnh vượng

Video - cách đây 1 tháng

VCCI đã có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của đất nước, của nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Tác giả: DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP