Hát Then - Nét đẹp tín ngưỡng cần được bảo tồn

Trải nghiệm - cách đây 2 tuần

Mới đây, UNESCO đã trao Bằng ghi danh thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tác giả: Trúc Đài - Vũ Đạo