Kinh tế Việt Nam phục hồi và sẵn sàng cất cánh

Video - cách đây 4 tháng

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL: Tổ chức thành công SEA Games 31 là minh chứng thiết thực nhất cho việc Việt Nam đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, kinh tế phục hồi và sẵn sàng cất cánh.

Tác giả: BẢO LOAN