Hiện thực hoá mục tiêu của du lịch Việt Nam 2023

Du lịch - cách đây 8 tháng

PGS.TS Phạm Hồng Long nhấn mạnh, một trong những yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu của du lịch Việt Nam trong năm 2023 chính là sự quyết tâm và sự phục hồi của cộng đồng doanh nghiệp.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG