Hoàn thiện cơ chế cho điện mặt trời mái nhà

Chính trị - Xã hội - cách đây 9 tháng

Để thúc đẩy mô hình ĐMTMN cho doanh nghiệp sản xuất, thì Nhà nước nên có cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp nhằm chuyển đổi mạnh hơn nữa mô hình điện năng lượng tái tạo.

Tác giả: Hoàng Hưng