Bitexco hợp tác đầu tư trường liên cấp quốc tế

Video - cách đây 2 tháng

Công ty TNHH Quản lý Giáo dục KLEOS, thành viên Tập đoàn Bitexco và Công ty giáo dục SEA EDUCATIONLLC chính thức ký kết hợp tác đầu tư phát triển Trường liên cấp Quốc tế Dwight Hà Nội.

Tác giả: Hoàng Hưng