Huyện Lục Nam - Bắc Giang dỡ bỏ cách ly, chuyến vải thiều đầu tiên được khai thông

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 tuần

Huyện Lục Nam thực hiện điều chỉnh cách ly phong tỏa sang giãn cách ở địa phương nhưng vẫn cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 không tụ tập đông người quá 10 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện

Tác giả: Nguồn: BỘ Y TẾ