Ì ạch cải tạo chung cư cũ (KỲ I): Bức xúc đã lên đến đỉnh điểm

Bất động sản - cách đây 2 tháng

Tại Hà Nội, việc cải tạo chung cư cũ suốt 2 thập kỷ qua diễn ra rất chậm, chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra do ba nhóm lợi ích chưa thống nhất được gồm: Người dân, doanh nghiệp, thành phố.

Tác giả: LÊ SÁNG