Kế hoạch thẩm định của chương trình “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” 2022

Video - cách đây 2 tháng

Chương trình bình xét “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 là nội dung được VCCI triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Chính trị đề cập trong Nghị quyết 09.

Tác giả: BẢO LOAN