Kết nối Doanh nhân nữ: Cùng nhau phát triển trong nền kinh tế số

Video - cách đây 5 tháng

“Kết nối Doanh nhân nữ: Cùng nhau phát triển trong nền kinh tế số” là một trong những nỗ lực của Hội đồng Doanh nhân nữ VN nhằm hỗ trợ các DN do nữ làm chủ vượt khó khăn của đại dịch.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG