Khai giảng Khóa huấn luyện Khởi nghiệp liêm chính và Đổi mới sáng tạo tại Cần Thơ

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 9 tháng

Chương trình huấn luyện Khởi nghiệp liêm chính và Đổi mới sáng tạo dành cho đối tượng là các nhà điều hành doanh nghiệp mới thành lập, startup, thanh niên lập nghiệp.

Tác giả: ĐÌNH ĐẠI