Khai giảng khóa tập huấn: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo tác động xã hội

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 5 tháng

Khóa học dành cho đối tượng là thanh niên có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với mục tiêu định hướng tạo ra tác động đến cho xã hội

Tác giả: Nhóm Khởi nghiệp