Khởi nghiệp và chuyển đổi số cơ sở kinh doanh nhỏ tại nhà

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 5 tháng

Bài giảng khởi nghiệp và chuyển đổi số cho một triệu phụ nữ và người yếu thế mở cơ sở kinh doanh nhỏ tại nhà của Th.s Vũ Tuấn Anh, chuyên gia khởi nghiệp.

Tác giả: Th.s Vũ Tuấn Anh - chuyên gia khởi nghiệp