Không để bất cập chính sách làm lãng phí tài sản nhà ở công nhân

Chính sách - Quy hoạch - cách đây 5 tháng

Để tránh lãng phí tài sản, tạo điều kiện cho công nhân có chỗ ở, Bộ Xây dựng có những đề xuất liên quan đến nhà ở cho công nhân.

Tác giả: BẢO LOAN