Khu công nghiệp Nam Đình Vũ - trọn lợi ích từ hệ thống cảng biển Hải Phòng

Video - cách đây 2 năm

Khu công nghiệp Nam Đình Vũ ở Hải Phòng là khu công nghiệp có thiết kế đặc biệt gắn liền với hệ thống cảng biển – chuỗi logistics miền Bắc Việt Nam.

Tác giả: QUỲNH MAI