Khuyến khích nền kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển bền vững

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 4 tháng

Kinh tế tuần hoàn trở thành xu thế phát triển tất yếu - cơ hội phát triển kinh tế cho Việt Nam, nhất là giai đoạn hậu Covid và lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Tác giả: Hoàng Hưng