Đề xuất UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Video - cách đây 4 tháng

ĐBQH Hoàng Thị Đôi - Đoàn Sơn La kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, quyết định giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản để triển khai công tác lập chủ trương đầu tư dự án.

Tác giả: BẢO LOAN