Kiến nghị "nới" giấy phép cho lao động nước ngoài

Video - cách đây 3 tháng

Chủ tịch Kocham, Amcham đồng loạt kiến nghị Việt Nam nới lỏng việc cấp giấy phép lao cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tác giả: LƯU QUỲNH - BẢO LOAN