KIẾN NGHỊ THỦ TƯỚNG: Chủ tịch VAA kiến nghị những giải pháp cấp thiết cho doanh nghiệp

Kiến nghị thủ tướng - cách đây 2 năm

Ông Nguyễn Minh Kế - Chủ tịch Hội nhôm thanh định hình Việt Nam (VAA) kiến nghị các biện pháp phòng chống dịch để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất ngành nhôm.

Tác giả: LÊ SÁNG - BẢO LOAN