KIẾN NGHỊ THỦ TƯỚNG: Mong được tái mở cửa và thiết lập trạng thái bình thường mới cho sản xuất

Kiến nghị thủ tướng - cách đây 2 năm

LST: Để chuẩn bị cho Hội nghị Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng Doanh nghiệp dự kiến tổ chức vào thời gian tới, DĐDN đã tập hợp những kiến nghị của các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp.

Tác giả: NGUYỄN HÙNG