Kinh doanh liêm chính - nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 tháng

Thông qua các khóa đào tạo, ban tổ chức kỳ vọng việc tuân thủ liêm chính trong kinh doanh phải là trọng tâm, cốt lõi và là nền tảng phát triển bền vững cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam.

Tác giả: BẢO LOAN