Kinh tế Việt Nam 2022: Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 - 6,5% hoàn toàn khả thi!

Video - cách đây 2 năm

Ông Jacques Morisset - chuyên gia kinh tế trưởng và quản lý Chương trình kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh khi trao đổi cùng Diễn đàn Doanh nghiệp.

Tác giả: HUYỀN TRANG-BẢO LOAN