KTS Lê Viết Hải: 3 đề xuất, giải pháp sau Đại hội VCCI lần thứ VII

Đại hội VCCI lần thứ VII - cách đây 6 tháng

Nhằm góp phần thực thi hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược đã được Đại hội VCCI lần thứ VII thông qua, KTS Lê Viết Hải đã có những giải pháp, kiến nghị với VCCI ngay sau đại hội.

Tác giả: DƯƠNG THÀNH - BẢO LOAN