Lạc bước lễ hội mùa đông Châu Âu đẹp như cổ tích tại Bà Nà

Video - cách đây 2 năm

Một lễ hội mùa đông Châu Âu vừa được mang về núi Chúa vô cùng sống động và hấp dẫn.

Tác giả: Hoàng Phương