Chuyên gia kiến nghị giải pháp hạn chế độc quyền ngành nước tại Việt Nam

Video - cách đây 2 tháng

Ông Hoàng Cường Quốc – Chủ tịch Hội nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về thực trạng các dự án nước sạch hiện nay cũng như việc làm sao để hạn chế độc quyền ngành nước tại Việt Nam.

Tác giả: MINH CHÂU - BẢO LOAN