Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VIOD và các đối tác đồng hành

Doanh nghiệp - cách đây 2 năm

Ngày 19/4, VIOD đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Mentally Fit Global và Tạp Chí Diễn Đàn Doanh nghiệp. Theo đó, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ là đơn vị bảo trợ truyền thông cho VIOD...

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG