Liên kết, hợp tác phát triển du lịch, xây dựng điểm đến cho Sơn La

Video - cách đây 10 tháng

Trong những năm qua, Sơn La đã có bước phát triển mạnh mẽ trong liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Tuy nhiên, lượng khách đến với Sơn La nói chung và các huyện vẫn còn rất khiêm tốn.

Tác giả: BẢO LOAN - DƯƠNG THÀNH