Long An: nông nghiệp là “bệ đỡ” của nền kinh tế

Video - cách đây 11 tháng

Từ xuất phát điểm là một tỉnh thuần nông, Long An đã có những bước đột phá trong quá trình công nghiệp hóa, đồng thời xác định nông nghiệp là “bệ đỡ” của nền kinh tế tỉnh.

Tác giả: BẢO LOAN