Luật Dầu khí (sửa đổi) cần đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển ngành dầu khí

Video - cách đây 2 tháng

Thay mặt ban soạn thảo dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tác giả: MINH CHÂU