May10 kiến nghị giảm thủ tục về kê khai thuế GTGT với L/C cho doanh nghiệp

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 1 tháng

Đại diện May 10 kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước giảm thủ tục về kê khai đầu ra, đầu vào cho doanh nghiệp. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí kê khai.

Tác giả: MINH CHÂU