Mong muốn doanh nghiệp Hải Phòng tham gia tích cực vào phát triển xanh, bền vững

VCCI - cách đây 9 tháng

Theo Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh: "Phát triển xanh, bền vững là xu thế tất yếu và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng triển khai nhiều sáng kiến về phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn".

Tác giả: HẢI NGÂN