Mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội có khả thi?

Chính sách - Quy hoạch - cách đây 2 năm

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết nhu cầu về nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp còn rất nhiều và đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội có tính khả thi.

Tác giả: BẢO LOAN