Năm 2021, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ tăng trưởng lành mạnh hơn

Bất động sản - cách đây 5 tháng

Theo TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2021 sẽ tăng trưởng theo hướng lành mạnh hơn.

Tác giả: LÊ SÁNG - BẢO LOAN