Năm cách nhìn nhận đánh giá thị trường trong kinh doanh

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Th.s Vũ Tuấn Anh chia sẻ những bí quyết để nhìn nhận thị trường, đánh giá để tìm ra dịch vụ, mô hình, sản phẩm sẽ bán cho cửa hàng kinh doanh nhỏ tại nhà.

Tác giả: Th.s Vũ Tuấn Anh - chuyên gia khởi nghiệp