Nâng cao năng suất nhờ ứng dụng công nghệ vào nuôi trồng thủy sản

Video - cách đây 2 tháng

Ứng dụng công nghệ vào nuôi trồng thủy sản sẽ đảm bảo năng suất và chất lượng cho sản phẩm đầu ra.

Tác giả: VIỆT LOAN