Ngành thuế luôn muốn kéo gần "khoảng cách" với doanh nghiệp

Video - cách đây 3 năm

Bà Hoàng Thị Lan Anh - Phó trưởng Ban thường trực, Ban Cải cách và Hiện đại hóa Tổng cục Thuế khẳng định: Năm nay, Doing Business 2020 tiếp tục ghi nhận cải cách ở lĩnh vực nộp thuế.

Tác giả: Tiến Thành - Đinh Thanh