Ngành thương mại sẽ phải tính toán kỹ hơn hàng hóa dịp Tết 2021

Video - cách đây 1 năm

Do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai khiến sức mua suy giảm, người tiêu dùng năm nay tiết kiệm, tính toán kỹ hơn. Do vậy, Tết Tân Sửu 2021 chắc chắn sẽ có những điều khác hẳn.

Tác giả: MINH CHÂU - BẢO LOAN