Nghiên cứu lập quỹ phòng, chống COVID-19 và quỹ an sinh xã hội

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 năm

Trả lời về mối quan tâm những tháng cuối năm, Thủ tướng nhắc đến một số vấn đề, trong đó có chương trình phục hồi kinh tế, đề cập đến việc xây dựng Quỹ phòng chống dịch và Quỹ an sinh xã hội.

Tác giả: MINH CHÂU